GIA CÔNG ĐỘT DẬP KIM LOẠI TẤM

ỨNG DỤNG

THÉP TẤM

TÔN KẼM

ĐỒ GỖ - NỘI THẤT

thông tin liên hệ
Mrs. Uyên
GIÁM ĐỐC
0903 330 386 - luoithep@daithegioi.vn

Mrs Yến
KINH DOANH - 0942 788 188

Lưới kim loại đục lỗ

Lưới đột lỗ tròn LT T 1T 2.5-6.5
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn L0 I 1T 5x15 10x30
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT T 1T 7PH8.5
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT T 2T 20PH32
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT T 1.5T 3PH4
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT T 1T 1.5PH3
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ dài LD I 1.5T 1.5x16
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT T 2T 6PH8 U
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT T 1T 1.8PH2.5
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT T 1T 2PH4
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT I 0.8T 2PH5
Lưới đột lỗ...
Lưới đột lỗ tròn LT T 0.8T 2PH3.5
Lưới đột lỗ...